Produkty

  • Span

    Zakres

    I. Informacje ogólne Ester kwasu tłuszczowego sorbitanu (Span) jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, w którym grupy kwasów tłuszczowych są częścią hydrofobową, a grupy sorbitanu - częścią hydrofilową. Ester polioksyetyleno (20) sorbitanu i kwasu tłuszczowego (Tween) jest niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym dotyczącym grup kwasów tłuszczowych jako części hydrofobowej i grup eterowych glikolu polietylenowego sorbitanu jako części hydrofilowej. Ⅱ. Standardy jakości (Polysorbate-80 będzie zgodny ze standardem CP2015, a inne serie będą zgodne ze standardem USP32) ...